Assemblée générale

Léif Memberen,

Eis Generalversammlung vum 27.04.2020 gëtt op en spéideren Datum verluecht, duerch di aktuell Situatioun vum COVID-19. Esou bal mir en Datum kennen festléen, deelen mir Iech et per Mail mat.

Villmools Merci vir är Ënnerstëtzung.

Mat beschte Gréiss

ALGSO asbl

Cher membres,

Notre assemblée générale du 27.04.2020 sera reportée à une date ultérieure, dû à la situation actuelle du COVID-19. Dès que nous aurons fixé une nouvelle date, nous vous en ferons part par email.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Meilleures Salutations

ALGSO asbl